راهکار خدا برای ترک خودارضایی بندگانش ...

راه کار خود برای ترک استمنا

من برای ترک خودارضایی ، راههای زیادی رو امتحان کردم ، با بعضی از این روشها یه مدتی دووم آوردم ، اما دوباره توبه شکوندم


ادامه مطلب