راه های تقویت اعتماد به نفس

سلام دوستان

  شخصیت هرکس با رفتارش شناخته می شود نه با کلماتی که برزبان می آورد. (وین دایر)

در این پست چند راه اساسی و کوتاه برای رسیدن به اعتماد به نفس (از کتاب اعتماد به نفس در 10 روز نوشته م.حورایی) را معرفی می کنم . امیدوارم که مفید باشه