با لطف خدا از مرز 70 رد شدم ... الهی شکرت

داستان اینه که هر وقت ، یک نفر با شرایطی شبیه به ما ، توانست گناهی را انجام ندهد ، پس ما هم می توانیم و هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست ...

اگر کاری نشدنی باشد ، هیچ کسی نمی تواند آن را انجام دهد ، هیچ کس ...

به جای اینکه خودتو گول بزنی و برای خودت بهونه جور کنی ، به فکر حل مشکلت باش ...

مطمئن باش هر اندازه ، ترک گناهی سخت تر باشه ، به همان میزان اجر و پاداشش هم ، از طرف خدا بیشتره ...
                   عیب کار از جعبه تقسیم نیست                               سیم سیار دل ما ، سیم نیست

                   این خدا ، این هم هزاران طول موج                        دیش ما ، سمت خدا تنظیم نیست