دستانت هدیه خداست به تو ...

میدونی زیر پوست دستانت چه خبره ؟ تا حالا عکسی از مویرگ ها و گوشت و استخوان ها و عضلات کف دست و انگشتانت رو دیدی ؟؟!

برای اینکه از خواب غفلت بیرون بیای ، حتما ادامه مطلب رو ببین و بخون :

 این عکس رو همیشه به یاد داشته باش وهمین الآن به دستهایت نگاه کن ...

آره ! این همون دستی هست که به زیبایی و ظرافت توسط خدا ساخته شده و تو متاسفانه در راه نافرمانی خدا ازش کمک می گیری ( گناه کبیره )  !

این دست هدیه خداوند است به تو ، بهترین راه تشکر از خدا ، ترک گناه هست از جمله ترک خودارضایی ...

و حالا دو آیه از قرآن ، همان قرآنی که در یک گوشه ای از خانه ات ، غریبانه به گوشه ای چشم دوخته است :

آیا آدمی فکر می کند که ما هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد ؟ چرا ! ما حتی می توانیم سر انگشتان او را نیز دوباره منظم درست کنیم ! ( سوره قیامت آیه 3 و 4 )

در درون وجود شما ، آیات و نشانه های خداست ، آیا نمی بینید ؟ (سوره ذاریات آیه 21)

آیا دوست داری کاری کنی که باعث خوشحالی خدا بشه ؟؟؟

 پیغمبر اکرم (ص) فرمود : نماز در اول وقت ، باعث خشنودی خداوند می شود .