قبول دارین که همه چیز دنیا دست خداست ؟ قبولم دارین که همه حاجاتمون زمانی برآورده میشه که خدا بخاد ؟ 


 خب ! چرا دستانمون رو در دستان خدا نگذاریم ؟!

داداش/خواهر اگه میخوایم به آرزوها و حاجت های زندگی مون برسیم ، باید طوری زندگی کنیم که خدا خواسته ...

و این هم تضمین خدا در قرآن : آیه 2 سوره طلاق : و من یتق الله یجعل له مخرجا

هر کس خدا ترس و پرهیزگار شود ، خدا راه بیرون شدن (از مشکلات و گناهان و گرفتاری ها را) بر او می گشاید