به گذشته از دست رفته ات ، فکر نکن ، آینده ای پیش رویت است ، می شود با تلاش و زحمت ، گذشته را جبران کرد ، هنوز وقت داریم ...

وای این شب چقدر تاریک است

اندکی صبر سحر نزدیک است ...