هر چیزی که تو رو نکشه ، قویترت میکنه ...

تو اگه نفس نکشی ، می میری ، اما اگه خودارضایی رو ترک کنی ، آیا باز هم می میری ؟!

چیزی که تو رو نکشه ، تو رو قویتر میکنه ، ترک خودارضایی تو رو نمیکشه ، بلکه قویترت میکنه ...

حتما از زمانی که خودارضایی رو شروع کردی تا همین الان ، بهرحال تعداد روزهایی بوده که واقعا ترک ... 

کرده بودی و سمتش نمی رفتی ، اما بعد یه مدت دوباره خطا کردی !

در اون مدتی که پاک بودی ، مثلا یک هفته ترک ، یک ماه ترک ، چهل روز یا بیشتر هیچ وقت نمردی ، بلکه احساس قویتر شدن می کردی ، یادت هست ؟

هر ثانیه ای که از ترکت میگذره ، قویتر و قویتر میشی ، کافیه بعد مثلا یک هفته ترک بری و تو آیینه قیافه اتو ببینی ، چهره ات رنگ و رو گرفته ، انرژی و اعتماد به نفست بیشتر شده و ...

این جمله رو یه جایی بنویس که مدام جلوی چشمهات باشه :

مطمئن باش هر چیزی که تو رو نکشه ، قویترت میکنه ...

صلواتی بفرست هدیه به روح مسلم بن عقیل علیه السلام ، یار با وفای امام حسین علیه السلام ... ...