خودارضایی یعنی شروع باخت های پشت سر هم ...

تا زمانیکه نمیتونی بی خیال گناه بشی ، بدون هنوز یه آدم ضعیف هستی ، گناه نشانه ضعیف بودن یه آدمه ،ضعیف بودن نشانه اش اینه که طرف مدام تسلیم میشه ...

تا دلش بهش میگه برو خودارضایی کن ، طرفم میگه باشه و فوری تسلیم خواسته دلش میشه ...

تا موقعی که ضعیف باشی و ضعیف باقی بمونی ، در زندگی بازنده ای ، باخت های پشت سر هم ، با خودت که تعارف نداری ، خودتم اینو فهمیدی ...

اگه الآن یا در روزهای آینده ، وسوسه بشی که ...

بری دیدن فلان سایت و گناه کنی ، مطمئن باش هیچ فردی جلوت رو نمی گیره ، نه دوستات و نه خانواده ات ، اونا که خبر ندارن ، اون فردی که میتونه جلوت رو بگیره ، فقط خودت هستی ، فقط خودت ...

اگه تو بخای ، خودارضایی اتفاق میفته و اگر هم تو نخای ، گناهی اتفاق نمیفته ...

اینو بدون به خدا قسم آمارت رو دارن ، به خدا قسم زیر ذره بین هستی ، اما خودت خبر نداری ، به نظرت اینکه در قرآن گفته شده اعضای بدنت ، مثلا همین دست هات به حرف میان و علیه تو شهادت میدن ، به نظرت اینا دروغه

وقتی پا روی خواسته زشتی که دلت خاسته ، بگذاری ، وقتی مقاومت کنی ، همون لحظه یک قدم به خدا نزدیک تر شدی ، دقیقا همون لحظاتی هست که خوشحالی و میای نظر میگذاری که خدا رو شکر من به مدت فلان روز هست که پاکم ، خوشحالی ات به این دلیل هست که تو برنده شدی ، خوشحالی چون نباختی ...

برادر یا خواهر من ، اینو یادت باشه خودارضایی یعنی باخت ...

تو قراره در این دنیا زندگی کنی ، این باخت باعث باخت های دیگه ای در زندگی ات میشه ، باخت در تحصیل ، باخت در ارتباط با دیگران ، باخت در تشکیل زندگی مشترک ، بیماری های روحی ...

باخت پشت باخت ، همینجوری فقط باخت و باخت و باخت ...

اگه همین حالا بری خودارضایی کنی ، قطعا یک دقیقه بعدش سرت رو پایین انداختی ، چون باختی و یه بازنده همیشه سرش پایینه ...

اونی که از خوشحالی به آسمون می پره ، اون برنده هست ، نه بازنده ...

اینو بدون قیافه ات میتونه با تو صحبت کنه ، با شاداب بودنش یا با رفتن رنگ و روش و بی حالی اش ...

این خودارضایی لعنتی رو تمومش کن تا وقتی میری جلوی آینه و خودتو می بینی ، با دیدن قیافه و چهره ات ، بتونی به خودت بگی :

آفرین ، کارت درسته ...