با خودارضایی ، عقلت کم میشه و مدام حواس پرتی !!!

تصور کن مغز هم برای رشد و زنده ماندن نیاز به غذا داره ، باید یه جوری تغذیه بشه و نیرو بگیره ، میگن هر قطره منی معادل 40 لقمه غذاست ! تو هر بار که داری خودارضایی میکنی ، داری از غذای اعضای مهمت  ، مثل مغز و چشم و ... میزنی فقط برای لحظاتی زودگذر ، برای هیچ و پوچ !

یعنی داری از اونا مایه میزاری و خرج میکنی ، با تکرار دوباره خودارضایی ، همینجوری داری بدنتو ضعیف و ضعیف تر میکنی !

مثلا اگه یک نفر ، در طول روز 2 یا 3 بار خودارضایی کنه ، حساب کن ...

چقدر به اعضای کلیدی بدنش مثل عقل و چشم و ... آسیب میزنه ، خودارضایی یه جور خودکشی هست !

داری با دست های خودت ، به مرور خودتو از بین می بری ، این تکرار مدام خودارضایی ، عوارضش بالاخره یه جایی خودشو بهت نشون میده ، به چشم خودت رحم کن ، به عقل خودت رحم کن ، آیا اعضای بدنت گناه کردند که اعضای بدن تو شدند ؟!

تو با خودارضاییت ، نیرو و انرژی که باید به مغزت برسه ، ازش میگیری و مفت از دست میدی (مایع منی) ، تغذیه رو از عقل و چشمت میگیری !

فکر کن خودت چند روز غذا نخوری ، آیا ضعیف نمیشی ؟

وقتی غذای چشمت کم بشه ، مشخصه چشمت ضعیف میشه ، اینو هیچ کسی مثل خودت متوجه نمیشه !

وقتی غذای عقلت کم بشه ، حواس پرت میشی ، حافظه ات ضعیف میشه ، هوشت پایین میاد ، مدام گیج میزنی !

مقصر همه این موارد خودت هستی ، چون غذاشون رو ازشون گرفتی و جای دیگه ای خرج کردی ( خودارضایی )  حالا با خودت میگی چرا حواس پرتم ؟ چرا حافظه ام ضعیف شده ؟

خودت با دست های خودت ، این بلاها رو داری سر خودت میاری ! بعضی از ما ، دانشجو یا پشت کنکوری هستیم ، تصور کن با یک عقل ضعیف و با یک چشم کم سو ! چه شود !!؟

یه موقعی طرف پیرمرد یا پیرزنه ، میگه حافظه ام ضعیفه یا حواس پرتم یا چشمم سو نداره ، اما تو که جوونی ، تو چی میخای بگی ؟!

دفعه بعد اگه خواستی خودارضایی کنی ، یاد اون عقل و چشم و سایر اعضای بی گناه بدنت بیفت که داری از اونها مایه میگذاری و از اونها خرج میکنی ، نیرو و مواد و انرژی اونا رو داره ازشون میگیری ( منی ) !

خیلی بده آدم در جوانی عقلش از کار بیفته و چشمهاش کم سو بشه ، پس شادابی و طراوت جوانی ات کجاست ؟؟!

این یه قانونه : خودارضایی بیشتر ، عقل و هوش کمتر !!!

پیغمبر خدا (ص) می فرماید :

هر که گناهی را مرتکب شود ، عقلی از او جدا می شود که دیگر هرگز باز نمی گردد .