ترک استمنا بدون رعایت این دو نکته ، امکان نداره ...

1 -  در موقعیت گناه قرار نگیرید ، موقعیت و شرایطی که به راحتی میشه خودارضایی کرد ، تنها موندن در خانه ، رفتن به اینترنت بعد از نیمه شب ، بستن درب اتاقی که کامپیوتر اونجاست ، همه اینها ممنوع ...

به هیچ وجه در موقعیت گناه قرار نگیرید ، حتی اگر ...

نیت و قصدتان اصلا گناه و استمنا نباشد ، احتیاط و احتیاط و احتیاط ...

هر چقدر بگم کم گفتم ، دوباره تکرار می کنم در موقعیت گناه قرار نگیرید تحت هیچ شرایطی ...

 

2 - نگاه و چشمانت را کنترل کن ، در تلویزیون ( سریال ایرانی ، خارجی یا هر چیزی که تحریک کننده باشه) ، بیرون از خانه بی خیال نباش ، این مهمه که داری چی نگاه می کنی ...

هر چیزی که دیدنش تحریکت میکنه ، نگاه نکن ، همه مشکلات و تحریک ها از همین کنترل نکردن نگاه هست ...

این ضرب المثل رو با خودت تکرار کن : هر آنچه دیده بیند ، دل کند یاد ...

چشمان انسان برای دیدن آفریده شده ، اما نه دیدن هر چیزی ...

 

اگه همین 2 موردو رعایت کنی ، خیلی از راه ترک خودارضایی رو طی کردی ...

فرار از موقعیت گناه و کنترل نگاه ...