حر پشیمان توام یا حسین ...

یک لحظه به پدر زحمتکش و مادر دلسوزت فکر کن ، چه جوری میخای باعث افتخار اونها بشی ؟ تو الان باعث افتخار اونها هستی یا خجالت اونها ؟؟؟

داری با خودت چی کار میکنی ، چه بلایی باید سرت بیاد تا تمومش کنی ؟

یک روزی در اوج بودی ، اما الان چی ! خودتو بدبخت کردی ، یه کار ...

بیخود و مسخره  رو مدام تکرار میکنی ! تک تک سلول های بدنت از این گناه زشت خسته شدند !

واقعا تا کی میخای این گناهو ادامه بدی ؟ این توبه کردن و توبه شکستن تا کی ؟

برای ترک خودارضایی ، باید توبه ای مثل حضرت حر  در کربلا کرد ، توبه ای با تمام وجود ... 

داستان خودارضایی دیگر ادامه ندارد ...

صلی الله علیک یا حر بن ریاحی ...

                                   حر پشیمان توام یا حسین                       دست به دامان توام یا حسین

                                   یک نگه افکن همه هستم بگیر               ای پسر فاطمه دستم بگیر