ماه محرم ، ماه آشتی با خدا ...

ماه محرم آمد ، خدا دست دوستی و آشتی رو به سمت تو دراز کرده ، به خانه شما هم کارت دعوت رو می فرسته

اگه تو ماه محرم خودارضایی کنی ، یعنی اصلا برات مهم نیست ماه محرم باشه یا هر ماه دیگه ای ، مهم نیست برات ، من تحت هر شرایطی باید خودمو راضی کنم و به دل خودم برسم و خودارضایی کنم !

اگه در این روزها ،  برای گناه کردن وسوسه شدی ، به خودت بگو : به احترام امام حسین ، در این ایام ، گناه کردن رو متوقف می کنم ! اگه قرار است گناهی ...

هم اتفاق بیفته ، میره برای بعد ماه محرم !!!

اگه به احترام امام حسین فعلا دور این عادت زشت رو خط قرمز بکشی ، خدا بهت عزت و آبرو میده ، تو میتونستی گناه کنی ، اما به احترام پسر فاطمه زهرا و علی علیهم السلام بی خیال خودارضایی شدی ...

دیگه قهر و دشمنی با خدا بسه ، دیگه رنجوندن دل آقا امام زمان (ع) بسه ...

مردم از امام حسین حاجت می گیرن ، این یعنی امام حسین آگاهه به رفتار ما ، امام حسین می فهمه تو به احترام  ایشان گناه نکردی ...

مطمئن باش این حرمت نگه داشتن ، بدون جواب نمی مونه ...

فقط به احترام عزیز فاطمه زهرا و علی بن ابیطالب ...