با شکست دادن خودارضایی ، موفقیت های زیادی در انتظارته ...

یه قیافه زرد و رنگ پریده ، با چشم های کبود و گود رفته ، یه آدم افسرده و منزوی و عصبی ، یه آدم نا امید ،یه آدمی که اعتماد به نفسش صفره ، یه آدم گنهکار و شرمنده پیش خدا ، یه آدمی که از غسل کردن خسته شده ...

اینها خصوصیات یه آدمیست که خودارضایی میکنه ، اینها هدیه خودارضایی هست به تو !!!

آیا دشمنی بزرگتر از خودارضایی در زندگی ات وجود داره ؟ کدوم دشمن میتونه این همه بلا سرت بیاره ؟؟؟

یه کار پوچ ، در خلوت و با فکر وخیال هرزه ، خودتو داری از بین می بری ؟ حواست هست مثل شمع ، در حال آب شدن هستی ؟

به خودارضایی ...

به چشم یک دشمن نگاه کن ، دشمنی که تا تو رو نکشه ، ولت نمیکنه !

اگه این دشمن رو شکست بدی ، موفقیت و پیروزی های بسیاری در انتظارته ...

دیالوگ یه بازیگر در یک فیلم :

اینکه خدا هنوز من رو زنده نگه داشته ، یعنی کارهای مهمی قراره به دست من ، در آینده انجام بشه ...