فقط برای رضایت خدا و دیگر هیچ ...

آیا میدونستی تو توان این رو داری که کاری کنی که خدا خوشحال بشه یا اینکه ناراحت بشه ؟! بین این چند میلیارد آدم روی زمین ، هر آدم به تنهایی همچین توانایی رو داره ، یعنی خود تو ، به تنهایی میتونی سبب خوشحالی یا ناراحتی خدا بشی ...

مثلا همین خودارضایی ، تو با این گناه ، به تنهایی ، داری خدا رو ناراحت میکنی ...

تو در مقابل خدا خیلی و خیلی ریز هستی ! اما با وجود این ریز بودنت ، میتونی خدا رو ناراحت کنی یا اینکه شادش کنی ...

بیا از الآن تصمیم بگیریم و با خودمون بگیم :

خدایا من خودارضایی رو ترک می کنم ، نه به این دلیل که : جسم و روحم رو داغون کرده ، نه به این خاطر که از زندگی عقب افتادم ...

بگو من خودارضایی رو ترک می کنم فقط به این خاطر که : تو گفتی این کارو انجام نده ...

چون تو گفتی انجام نده ، منم انجام نمیدم ...

نه به خاطر خودم ، نه به خاطر خانواده ام ، نه به خاطر آینده ام ، نه به خاطر ثوابش ، بلکه فقط به خاطر خدا ...

چرا امام حسین سرش از بدنش جدا شد ؟ چرا داغ فرزندان و برادرش را دید ؟ چرا امام علی اینقدر سختی کشید و در سجده نماز ضربت دید ؟ چرا حضرت مهدی به دور از اجدادش ، غریبانه هنوز در این دنیاست ؟ چرا ؟؟؟

آیا دلیلی غیر از رضایت خداست ، آنها خودشان را با خواسته های خدا هماهنگ کردند ...

 خدای امام حسین ، خدای امام علی و خدای حضرت مهدی همان خدای من و شماست ...

خط قرمزهای خدا مشخصه ، خودارضایی خط قرمز خداست ...

اگه در زندگی ات از پدر و مادرت ، از خواهر و برادرت ناراحتی به دل داری ، اگه از دوستان و همسایه ات کینه ای به دل داری ، اگه گناهانی در زندگی ات مرتکب میشی ...

بیا و فقط به خاطر خدا بگذر و تمومش کن ...

خوشحال کردن خدا خیلی راحته ، بدست آوردن دل خدا خیلی ساده هست ، با بردن یک استکان چای پیش پدر و مادرت ، خدا خوشحال میشه ...

نماز اول وقت خدا رو شاد میکنه ...

فراموش کردن کینه و ناراحتی از اقوام و دوستان ، خدا را شاد میکنه ...

و بالاخره ترک یه گناه کبیره ، شادی و خیر و برکت خدا رو به همراه داره ...

پیغمبر اکرم (ص) فرمود : 


محبوب ترین اعمال نزد خدا ، به خاطر خدا دوست داشتن و به خاطر خدا بغض و تنفر داشتن است .