خداحافظ احساس حقارت و ضعیف بودن !!!

بدترین و زشت ترین گناه اینه که آدم بعد از انجامش احساس حقیر بودن کنه ، احساس شرمنده بودن !

اینقدر احساس خجالت و شرمندگی کنه که حتی قدرت نداشته باشه موقع صحبت کردن با خانواده یا دوستان در چشمان اونها نگاه کنه و از نگاه کردن چشم تو چشم طفره بره !

خیلی بده پسر با پدرش صحبت کنه ، اما رو نداشته باشه تو چشم های پدرش نگاه کنه ! خیلی بده دختر با مادرش صحبت کنه و رو نداشته باشه تو چشم های مادرش نگاه کنه !

از ترس اینکه شاید اونها از قیافه و چشم هایش به چیزهایی پی ببرند !

اینو باید بدونی ...

خودارضایی راه حلی برای رفع نیاز جنسی نیست !

اگه با خودارضایی نیازت برطرف می شد ، چرا در یک روز چند بار اینکارو میکنی ؟ چرا وقتی یک هفته یا یک ماه اینکارو نمیکنی ، خیلی خوشحال و پر انرژی میشی ؟!

خودتو گول نزن ، تو عادت کردی ، اعتیاد پیدا کردی به این گناه !

شاید هیچ چیزی مثل خودارضایی ، یک جوان رو پیر نکنه ! خودارضایی یک جوان رو ضعیف میکنه مثل یک پیرمرد یا پیرزن !

ضعیف از نظر جسمی و روحی !

آیا با کوچکترین مشکل شخصی یا خانوادگی از کوره در نمیری ؟ احساس کم آوردن نمیکنی ؟ آیا تا حالا نشده به خودکشی فکر کنی ؟ آیا احساس افسردگی نمیکنی ؟

احساس نمیکنی خیلی زود مریض میشی ؟ احساس خستگی و بی حالی نمیکنی ؟

باور کن به نفع خودته تمومش کنی ! دیگه هیچ دلیلی برای تکرار دوباره خودارضایی وجود نداره ؟ آخه چرا دوباره خودارضایی کنی ؟

خداییش یک لحظه به این فکر کن با ترک خودارضایی ، با اعتماد به نفس بالا در چشمان طرف مقابلت نگاه میکنی و باهاش حرف میزنی !

با ترک خودارضایی چهره و قیافه ات مثل یک جوون میشه ، شاداب و سرحال و سرزنده ...

از نظر معنوی خودتو بساز و قوی کن ، اجازه نده از امروز به بعد ، هیچ کدوم از نمازهات قضا بشه ، از جمله نماز صبح !

اینو مطمئن باش : " کسی که برای حرف های خدا اهمیت قائل بشه ، خدا هم به اون فرد ، اهمیت میده ... "