هر نه گفتن به گناه ، یک بله به خداست ...

آیا دوباره اشتباهاتمون در زندگی را تکرار کنیم یا اینکه بی خیالش بشیم چون تصمیم درسته اینه ...

حتما خودت فهمیدی که خودارضایی یک اشتباه به تمام معناست ، هر عملی که آخرش پشیمونی باشه ، یعنی اون کار اشتباه هست ...

تکرار دوباره یک اشتباه ، اشتباه نیست ، انتخابه

آیا دوباره میخای خودارضایی رو انتخاب کنی ؟

در گناه هیچ آرامشی نیست ، گناه آدمو به هم می ریزه ، خودت بهتر از هر آدمی اینو فهمیدی ...

تصمیم بگیر اشتباهاتت ...

را تکرار نکنی ، اینجوری به نفع خودته ...

میدونی رفتن به فلان سایت کثیف یک اشتباه بزرگه ، اون سایت مبتذل بزرگترین دشمنته ، چرا میری تو دل دشمن ؟ دلت برای باختن تنگ شده ؟!

به گذشته ات فکر نکن ، از الآن به بعدو دریاب ، آینده ای بساز که گذشته در مقابلش زانو بزنه ...

رمز ترک خودارضایی ، اراده هست ، حالا اراده چه جوری بدست میاد ؟ راهش تکرار نکردن اشتباهه ...

لذت پاک بودن لذت عجیب غریبیه ، با ترک خودارضایی وقتی تو کوچه و خیابون راه میری ، با افتخار راه میری، محکم قدم بر میداری ، با اعتماد به نفس در چشمان طرف مقابلت نگاه میکنی نه با خجالت و کم رویی ...

هر آدمی از خدا فاصله گرفته ، با سر به زمین خورده ، این بارها به خودت ثابت شده ...

نه گفتن به خواسته دلت رو یاد بگیر ، هر نه گفتن به گناه ، یک بله به خداست ...

در این دنیای بزرگ ، غریب تر از خدا وجود نداره ، و خدایی که در این نزدیکی است ...