کاری کن فرشته های خدا هم بهت احترام بگذارند ...

دلت تو رو به چیزهایی دعوت میکنه ، مثلا دوستی تلفنی یا از طریق sms با جنس مخالف ، چت کردن ، خودارضایی ، دیدن تصاویر و فیلم های تحریک کننده یا هر چیزی که لذتی با مارک و نشان گناه داشته باشه !

اگه موارد بالا رو انجام بدی ، قطعا هم به اون لذت گناه می رسی و هم کوهی از افسردگی ها و غم های بعدش ، اما یک سوال ؟ اگه به موارد بالا نزدیک نشی و انجامشون ندی ، چه اتفاقی میفته ؟؟؟

تجربه ثابت کرده تمام گلبول ها و سلول های بدنت سرحال میشن ، خدا بهت آبرو میده ، انگار نوع نگاه اطرافیان بهت تغییر میکنه ، همه بهت احترام میگذارن ، حتی فرشته های خدا ...

واقعا چرا همیشه ما ، با شیطان معامله میکنیم ؟ چرا خدا اینقدر غریبه ؟!!

قبول داری همه چیز دنیا ...

دست خداست ؟ قبول داری همه حاجاتت زمانی برآورده میشه که خدا بخاد ؟ خب ! چرا دستانت را در دستان خدا نمیگذاری ؟!

اگه میخای همیشه عصبی و افسرده باقی بمونی ، راهش ادامه دادن گناهه ...

اگه میخای به آرزوها و حاجت های زندگی ات برسی ، طوری زندگی کن که خدا ازت خواسته ...

و این هم تضمین خدا در قرآن : آیه 2 سوره طلاق : و من یتق الله یجعل له مخرجا

هر کس خدا ترس و پرهیزگار شود ، خدا راه بیرون شدن (از مشکلات و گناهان و گرفتاری ها را) بر او می گشاید