اگر طبق قوانین خدا زندگی نکنی ، قطعا بازنده می شوی ...

لحظات پس از خودارضایی خودتو به یاد بیار ، یه آدم داغون و افسرده ! این داغون بودن ، این حس خسته شدن از زندگی همش به خاطر این هست که قوانین خدا رو زیر پایت گذاشتی واون حس وحال سخت پس از استمنا ، جریمه ات هست ، جریمه ...

خدا 124 هزار پیغمبر و امام آورده تا به تو قواعد و قوانین زندگی در این دنیا رو بیاموزه ...

شاید بزرگترین قانون  زندگی در این دنیا ، گناه نکردنه ...

خدا راه درست رو به من و شما نشون داده و به ما اختیار داده ، میتونیم طبق قوانین خدا زندگی کنیم و هم میتونیم قوانین خدا رو رعایت نکنیم ...

اگر حالت گرفته هست ، اگر از زندگی خسته شدی ، اگر ...


اگر نا امیدی ، اگر در حال  درجا زدن در زندگی هستی ، باید در زندگی ات جستجو کنی که کجا قوانین خدا رو رعایت نکردی ؟؟؟

خدا بهت گفته خودارضایی گناه کبیره هست ، یعنی بهت خیلی ضرر میزنه ، این سخن کسی هست که ما رو خلق کرده ...

حالا تو هر چقدر دوست داری خودارضایی کن ، اینقدر برو سایت های مستهجن ، اینقدر با چشمهایت عکسهای غیر اخلاقی ببین که خودت خسته بشی  ، خودتو داری بدبخت میکنی ...

مطمئن باش اگر دوباره قوانین خدا رو زیر پایت بگذاری ، قطعا دوباره جریمه میشوی ...

بیایید طبق قواعد و قوانین خدا زندگی کنیم ، صد در صد خیر دنیا و آخرت رو می بریم ...

خدا هر چیزی به بندگانش توصیه می کند ، از روی دلسوزی و خیرخواهی است ...

اگر الآن توبه هستید ، قدر این توبه وپاکی اتون رو بدونید و این پاکی رو با سیاهی و افسردگی گناه عوض نکنید ...

بچه ها ، به ولله قسم : هیچ لذتی به لذت پاک بودن نمی رسه ...

" این لحظاتی که می تونم مثل همه سرمو با اعتماد به نفس بگیرم بالا رو با هیچ چیز عوض نمی کنم "