دست نوشته های یک گنهکار ...

برادر یا خواهر من ، این جملات رو یک جایی یادداشت کن و بارها تکرار کن ...

*** وقتی تو با انجام خودارضایی ، به خودت رحم نمی کنی ، از دیگران چه توقعی داری ؟؟!

پسرفت و عقب افتادن در زندگی ات رو ، با دیدن  پیشرفت و ترقی هم سن وسال هات متوجه بشو !

هر وقت توبه می کنی و در حال ترک هستی ، خوشحال و سرحالی ، نمیدونم چرا با رفتن به سمت گناه ، خودت این خوشحالی رو از خودت می گیری ؟!

دیگه با خودارضایی ...


رنگی به صورتت نمونده ، کمر درد و زانو درد امانتو بریده ، زیر چشمهات گود و سیاهه ، حافظه ات دیگه در حال تعطیل شدنه ، چشمهات دیگه اون سو و قوت قبل رو نداره و ...

این عوارضو کسی بهت نگفته ، متاسفانه در خودت داره می بینی و حس می کنی !

روح تو با خودارضایی دچار عذاب زیادی میشه ، این تاثیر بد را بلافاصله پس از خودارضایی ، خودت متوجه میشی  : عصبانیت ، افسردگی ، منزوی شدن ، روحیه پرخاشگر ، افسوس و حسرت ، حس نا امیدی و ...

اگر همین الآن سوت پایان زندگی تو رو بزنند ، آیا در پیشگاه خدا ، روی سر بلند کردن داری ؟

یه ذره فکر کن با خودارضایی ، دیگه چه بلایی باید بر سرت میومد و هنوز نیومده ؟

تو مثل راننده ای می مونی که از پرتگاه و دره انتهای جاده باخبره ، چون قبلا در اون دره سقوط کرده ، اما دوباره در همون جاده و به سمت همون پرتگاه گاز میدی !

هر دفعه ای که خودارضایی کردی ، بعدش پشیمون شدی ، این یعنی اگه دوباره در آینده خودارضایی کنی ، بازهم پشیمونی انتظارتو میکشه ! چیزی غیر این محاله !

با تمام وجودت ، با تمام پوست و گوشتت فهمیدی صلاح و خیرت در ترک خودارضاییه ، اما چرا برخلاف صلاحت قدم برمی داری ؟

وقتی دیدی یکی پس از چند سال خودارضایی کردن ، الآن چند ماه هست که پاکه ، به این نتیجه برس که تو هم می توانی ...

چون اگه ترک یک عادت ، نشدنی باشه ، هیچ گرفتاری در این دنیا نمیتونه اون عادتو ترک کنه ...

مطمئن باش اگه توان ترک خودارضایی رو نداشتی ، خدا فرصت توبه مجدد رو بهت نمیداد !

فقط به این فکر کن با توبه ، تمام خودارضایی های گذشته ات ، طبق وعده خدا بخشیده میشه ، بعدش ببین چقدر به آینده امیدوار میشی ...

اینو یادت نره برای رسیدن به آرامش نباید به سراغ گناه رفت ، با وجود گناه ، آرامش معنی نداره ...

آرامش واقعی ، در با خدا بودن و ترک گناه هست ...