حتما این سخنرانی تکان دهنده و میکس شده را دانلود کنید ؟!...


دانلود سخنرانی تاثیر گذاز و عجیب از استاد بزرگ آیت اله فاطمی نیا با موضوع توبه و پاداش ترک گناه که برای ترک خودارضایی ، بسیار امید بخشه و باعث
...
انگیزه میشه البته بابت آهنگ عذرخواهم
             

اگر خوشتان آمد،برای این بنده گنهکار دعا کنید

        دانلود