اندکی صبر ، سحر نزدیک است ...

وقتی سر خودتو از پنجره خونه بیرون میبری ، صدای پرنده ها رو میشنوی ، صدای بچه های محله اتو میشنوی که در حال بازی کردن هستند ، صدای رفت و آمد ماشین ها رو میشنوی و ...

اینها همه یعنی اینکه : زندگی هنوز جریان داره ، همه در حال جنب و جوش و تکاپو هستند ، همه در حال تلاشند ، این یعنی زندگی جریان داره ...

همسفر من ، نا امید نباش ، تا زمانی که ...

آفتاب رو ، در حال تابیدن می بینی ، تا زمانی که ستارگان رو در آسمون می بینی ، تا زمانی که پرندگان رو در حال پرواز کردن می بینی ، بدان و مطمئن باش که خدا هنوز زنده است واز اوضاع و احوال دنیا با خبر است ، وگرنه پرندگان سقوط می کردند و آفتاب دیگر نمی تابید و ستارگان ، توان ماندن در آسمون رو نداشتند ...

همه چیز مثل قدیم ، سر جایش باقیمانده و کماکان ادامه دارد ، پس خدا هنوز هست و دارد خدایی می کند ...

اگر از همه جا و از همه آدمها ، ناامید شده ای ، اگر از شدت مشکلات و گرفتاری ها ، احساس بغض و تنگی نفس میکنی ، اگر آینده ات را تاریک می بینی و اگرهای دیگر ...

ته دلت قرص باشه  ، شک نکن که خدایی هست و دارد خدایی می کند ، خدایی که  تو رو فراموش نکرده ، همانطور که دیگرانو فراموش نکرد و گره های زندگی اونها رو باز کرد ...

اگر وقت رسیدگی به تو رو نداشت ، چه لزومی داشت که تو رو خلق کنه ؟ وقتی تو رو آفرید ، یعنی حواسش هم به تو هست و از خلق تو ، هدفی داشته ...

همسفر من ، به آینده امیدوار باش و توکلت رو به خدا کن ، یقین داشته باش به زودی نوبت توست ، نوبت اجابت دعا و حاجت تو ، به زودی ...

وقتی در خیال و فکر خودت هستی و خودت را با دوستان هم سن و سال خودت که مقایسه می کنی ، می بینی از خیلی از اونها زرنگ تر و تیز تر و باهوش تر بودی ، حالا اونها به جاهایی رسیدند ، اما تو از خودت راضی نیستی

وقتی اونها ، با وجود اینکه از تو پایین تر و ضعیف تر بودند ، این همه پیشرفت کردند ، آیا تو نمی توانی ؟ تو که از اونها بالاتر بودی ؟

خدا با موفقیت آنها ، داره به تو میگه : بنده من ، تو هم میتوانی ، چون آنها که از تو پایین تر بودند ، توانستند و اینقدر پیشرفت کردند ، حالا همه چیز به خودت بستگی داره ...

آنها توانستند ، چون زحمت کشیدند ، تو هم اگر زحمت آنها رو بکشی ، به بالاتر از جایگاه و موقعیت اونها می رسی ، چون در شرایط مساوی ، تو از آنها باهوش تر و باسواد تری ...

رمز موفقیت : تلاش ، کار و زحمت !

بچه ها ! با خانه نشستن و فقط دعا کردن چیزی حل نمیشه ، برای رسیدن به هدفهایت ، باید از خانه به بیرون بزنی و به سوی مشکلاتت حمله کنی ...

اینقدر به گذشته از دست رفته ات ، فکر نکن ، آینده ای طولانی ، پیش رویت است ، می شود با تلاش و زحمت ، گذشته را جبران کرد ، هنوز وقت داریم ...

همسفر من ، به خدا اعتماد داشته باش ، هیچکسی بهتر از او ، خدایی و اداره کردن دنیا رو بلد نیست ، خدا در قرآن گفته : من از رگ گردن به شما نزدیکترم ، من و شما همچین خدایی داریم ، مطمئن باش حواسش به تو هست و درد ودلت را می داند ...

فقط تو وظیفه داری تلاش کنی و اندکی صبر ، به خدا اعتماد داشته باش ، به زودی نوبت خوشحالی ماست ...

تاریک ترین ساعت شب ، درست ساعات قبل از طلوع خورشید است ، پس همیشه امید داشته باش . . .

                            وای این شب چقدر تاریک است

                                                                    اندکی صبر سحر نزدیک است ...