اگر لذت ترک لذت بدانی ...

چرا لذت پاک ماندن ادامه دار هست ولی لذت خودارضایی زود گذر ؟؟؟

در خودارضایی به محض اینکه ارضا شدی ، همه چیز تمام میشه و مشکلات روحی آدم ، بلافاصله آغاز میشه !

اما اگه سر توبه ات باقی بمونی ، هر لحظه ، هر ثانیه احساس ...

آرامش داری ، احساس پاک بودن ، لذتی که تمام شدنی نیست و همینطور ادامه داره و با بیشتر شدن روزهای پاکی ، اون لذت و آرامش هم بیشتر و بیشتر میشه ...

آخه این لذت پاک ماندن مگه چه لذتی هست که تموم نمیشه ! تا حالا در موردش فکر کردید ؟ همینجوری ادامه داره   اصلا تمام شدنی نیست !!؟

اما لذت خودارضایی ، شاید چند دقیقه هم ، بیشتر طول نکشه و فوری و به سرعت تموم میشه ، حالا زودگذر بودنش یک طرف ، اون سختی و مشکلات بعدش یک طرف ...

اما در ترک خودارضایی ، جز لذت و آرامش چیز دیگه ای وجودنداره ، جالب اینجاست که این لذت تموم شدنی نیست و با گذشت زمان ، بیشتر و بیشتر میشه ...

حواست باشه با خودارضایی ، لذتی تمام نشدنی و ادامه دار رو ، با یک لذت کوتاه و زودگذر داره عوض می کنی ؟ حالا حساب کن چقدر ضرر می کنی ؟؟!

چرا ترک خودارضایی اینقدر لذت و آرامش داره ؟؟؟

چرا لذت ترک خودارضایی ، هیچ وقت تموم نمیشه و با بیشتر شدن روزهای ترک ، این لذت بیشتر و بیشتر میشه

خدایا ، هر کسی طبق توصیه های تو عمل کرده ، لذت فوق العاده ای نصیبش شده ، لذتی که تموم شدنی نیست !

در این دنیا ، هیچ لذتی به لذت پاک بودن نمی رسه ، فقط کافیه تجربه اش کنی ...

                 اگر لذت ترک لذت بدانی                                   دگر شهوت نفس ، لذت نخوانی