فقط سه ساعت عذاب خدا + کلیپ

این عکس جسد جوانی 18 ساله از کشور عمان می باشد که پس از 3 ساعت پس از دفن به دلیل حکم دادگاه نبش قبر می شود ...
همانطور که مشخص است موهای وی سفید شده و آثار ضرب و جرح شدیدی وجود دارد...
قرآن عظیم  الشان میفرماید که عذاب خداوند  جوانان را پیر میسازد (یجعل الولدان شیبا)در اینجا مشخص است که موهای این جوان سفید شده است، چهره اش وحشتناک شده است.
ببین سه ساعت عذاب خدا با این جوون چیکار کرده


چطور می خوای تا ابد با این عذاب بسازی

چطور؟؟؟

تا دیر نشده توبه کن