غرق در گناهی و راهت را گم کرده ای !!؟

میخای خودتو تغییر بدی ، میخای به یک  آدم دیگه ای تبدیل بشی ، اما هر کاری میکنی ، نمیشه !!؟ اینقدر خسته شدی که میخای همینجوری الکی گریه کنی ، احساس میکنی به بن بست رسیدی ...

مدت زیادی هست گرفتار خودارضایی هستی ، غرق در گناه شدی ، میدونی روحت سیاه شده و خدا ازت ناراحته ، اما توان مقابله جلوی خواسته نفست رو نداری ، واقعا کم آوردی ...

به اطراف خودت نگاه میکنی ، شاید یکی دستت رو بگیره و نجاتت بده ، شاید یکی بیاد و تو رو از این باتلاق گناه نجات بده ...

اسیر هوا و هوست شدی ، انگار ...

در یک تاریکی و گمراهی به سر می بری ، انگار در یک  دریای پر از گناه ، در حال غرق شدن هستی و به دنبال یک کشتی نجات میگردی ...

روایت داریم در طرف راست عرش خدا نوشته شده :

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

امام حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است .


حسی به من میگه : باید توسل کرد به امام حسین علیه السلام ، باید توسل کرد به پسر فاطمه زهرا ...

انگار بدون کمک نمیشه این گناهو ترک کرد ...

بچه ها ، تو خلوت هاتون ، در تاریکی شب از ته دلتون امام حسین (ع) رو صدا بزنید ، دو رکعت نماز هدیه کنید به امام حسین (ع) ،  اشک چشمانتون رو سرازیر کنید و از مولایمان مدد بگیرید ...

حضرت کشتی نجات هست و ما هم در حال غرق شدن در گناه ...

اینکه در عرش خدا این جمله نوشته شده ، این شوخی نیست ، مطمئنا از روی حساب هست ...

برادر و خواهر من ، خودتون رو به سمت این کشتی نجات ببرید و از اعماق دلتون مولا رو صدا کنید ...

 یا حسین بن علی به دادمان برس ...