حالا باید خونه رو از نو بسازیم ...

به خاطر این همه گناه ، خونه زندگی ات ، مثل خونه های زلزله زده ترک خورده و ویرانه شده ، حالا باید خونه  رو از نو بسازیم ...

بعضی چیزها مثل زلزله تخریب کننده هست ، خودارضایی بزرگترین زلزله زندگیته ...

مثل آدمی که میخاد یه خونه جدید بسازه ، تو هم باید خونه جدیدی بسازی ، یه زندگی جدید که رنگ و بوی حرام نداشته باشه !

مهندس معمار خونه جدیدت باید ...

 

تو ، از دوست و فامیل و همسایه ات کمتر نیستی ، خودتو دست کم نگیر ، برای ساختن یه خونه جدید و یه  زندگی جدید تلاش کن و در کنارش ، از خدا و اهل بیت مدد بگیر ...

پناه ببر به خدا ، همون خدایی که از مادر مهربون تره ، همون خدایی که از غم دل ما ، از حاجات ما باخبره ، یک بنده باید به خدایش ، به خالقش پناه ببره ، با نماز با خدایت حرف بزن ، امام حسین هم ، در سخت ترین لحظات زندگی اش ، نماز خواند ، ظهر عاشورا ...

                    حالا باید خونه رو از نو بسازیم                 خونه ای که خسته از این همه درده ...   

یا علی اکبر علیه السلام مدد ...