بازگشتی قهرمانانه ...

تو زندگی ات ،  اشتباه زیاد مرتکب شدی ، میدونم دلت اکثرا گرفته و غمگین هستی ، میدونم کلی حاجت داری ، میدونم همیشه تو خودتی و گاهی با خودت حرف میزنی ...

شاید فرصت ها و موقعیت های خوبی در گذشته ات را از دست داده باشی ، شاید بعضی اوقات در خلوتت گریهکنی ، اینا همه رو میدونم ، هیچ بحث و حرفی نیست ، قبول دارم اینا رو ...

خب سوالم اینه از امروز به بعد چگونه باید زندگی کنیم ؟ آیا باید در حسرت گذشته و مدام تو فکر و خیال باشیم و مدام آه سرد بکشیم یا اینکه دوباره باید به زندگی بر گردیم ؟ Re Start ...

دستانت را مشت کن و با تمام وجودت تصمیم بگیر یه زندگی جدید رو شروع کنی ...

الآن مگه چند سالته ؟ تو ...

یشتر از عمری که ازت گذشته ، در آینده پیش رو داری ، آیا این همه عمر میخای تو فکر باشی و افسوس بخوری 

خدا فرصت بازگشت رو بهت داده ، خدا هیچ وقت آبروی تو رو نمی ریزه ، چون هنوز هم بهت امیدواره ، بردن آبروی بنده در مرام خدا نیست ...

از اشتباهات گذشته ات درس بگیر ، اگر تا زیر گلو هم ، غرق در گناه هستی ، از توبه کردن خجالت نکش ، برگرد  خجالت اونجاست که باز هم در گناه باقی بمونی ...

شاید الآن بازنده باشی ، اما میتونی بازگشتی قهرمانانه داشته باشی ...

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ...