با ادامه دادن خودارضایی ، مشکلاتت هم ادامه دارد ...

خیلی وقت ها تو زندگی کم میاری ، مثلا مشکلات تحصیلی ، مشکلات خانوادگی ، داشتن حاجاتی که هنوز برآورده نشده ، از روی کم آوردن میری خودارضایی می کنی ...

احساس نا امیدی از آینده ، اینکه آینده چی باید بشه با این همه مشکلاتی که من دارم و ...

این مشکلات باعث میشه مدام تو فکری ، حرص و جوش می خوری ، مثل سماوری میشی که جوش آورده و میخاد منفجر بشه !

میدونم تو هم مشکلات مخصوص به خودتو داری !

بچه ها خدا شاهده کلید نجات ...

ز همه این گرفتاری ها ، ترک گناه هست و در مورد ما ترک خودارضایی ...

گناه تو زندگی آدم گره ایجاد میکنه ، چرا این همه گره در زندگی ما وجود داره ، همش به خاطر این همه گناه هست که مرتکب شدیم ...

علت اینکه عصبی هستی ، اعصاب نداری ، حوصله هیچ چیزی رو نداری ، گوشه گیر و منزوی شدی ، روحیه نداری و ...

همش به خاطر گناهه ، روحت سیاه شده ، ظلمت تمام وجودتو گرفته ، روحت تاریکه !

اینو مطمئن باش : با ادامه دادن خودارضایی ، مشکلات و گرفتاری هایت هم ادامه دارد ...

مشکلاتت رو با ترک خودارضایی ، با ترک گناه حل کن ...

قسمتی از سخنرانی دو نفر از علمای اخلاق :

اگر گناه را از زندگی مان حذف کردیم، آن وقت مشکلات ما حل می‌شود و این وعده خداوند است ...

اگر می ‌بینی گره در کارت افتاده یا زندگی‌ات نمی‌چرخد، نماز اول وقت را دریاب ! قطعاً در زندگی تأثیر دارد .