احادیث مرتبط با خود ارضایی و استمنا و شهوت حتما بخونید

احادیث مرتبط با خود ارضایی و شهوت :

(منابع تمام احادیث در پایان همین پست ذکر شده)

 

1- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد ، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

 


2- حضرت علی علیه السلام :

از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

 


3- حضرت علی علیه السلام :

عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

 


4- حضرت علی علیه السلام :

مبارزه با نفس، مهریه بهشت است.

 


 5- حضرت علی علیه السلام :

خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

 


 6- امام محمد باقر علیه السلام :

طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت ، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسان ها خارج بدان و در عداد بهائم و حیوانات به حساب آور.

 


 7- حضرت علی علیه السلام :

انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خود تن در دهد بهتر از آن است که بنده ی شهوات خویش گردد.

 


 8- حضرت علی علیه السلام :

اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول میکند.

 


 9- حضرت علی علیه السلام :

دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

 


 10- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

 


 11- حضرت علی علیه السلام :

آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

 


 12- حضرت علی علیه السلام :

بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

 


 13- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

 


14- حضرت علی علیه السلام :

ترک شهوت ها، زیباترین عبادت و برترین عادتهاست .

 


 15- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عبادت ، عفت و پاکدامنی است.

 


 16- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیر پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى کند و زنده دلى، سبب استقامت است.

 


 17- امام صادق علیه السلام :

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.

 


 18- امام محمد باقر علیه السلام :

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

 


 19- حضرت علی علیه السلام :

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفیدتر است و زیبایى او را با دوام‏تر مى ‏کند.

 


 20- حضرت علی علیه السلام :

هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.

 


 21- حضرت علی علیه السلام :

کسی که به بهشت علاقه داشت، شهوات و خواهش های نفس را فراموش کرد.

 


 22- حضرت علی علیه السلام :

هنگامی که چشم، مظاهر شهوت را ببیند، عقل از مشاهده عاقبت کار باز می ماند.

 


 23- حضرت علی علیه السلام :

پیراستگى از هر عیبى ، با تسلّط بر شهوت حاصل میشود .

 


 24- پیامبر اکرم صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

خداوند متعال ، به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان مینازد و می‏فرماید : بنگرید این بنده مرا ! به خاطر من از شهوت خویش دست کشیده است .

 


 25- حضرت علی علیه السلام :

آن که بر هوای نفس خود غلبه کند، عزیز می گردد.

 


 26- حضرت علی علیه السلام :

خویشتنداری، شهوت را ناتوان میکند.

 


 27- حضرت علی علیه السلام :

هر که خویشتن را ارج نهد ، شهوت‏هایش در نظر او بى ارج گردد .

 


 28- امام کاظم علیه السلام :

 در نهان از خدا شرم کنید همچنان که در آشکارا از مردم شرم دارید.

 


 29- حضرت علی علیه السلام :

هوای نفست دشمنترین دشمنان توست کوشش کن که برآن غالب شوی وگرنه هلاکت خواهد کرد.

 


 30- حضرت علی علیه السلام :

با نفس مخالفت کن تا سالم بمانی.

 


 31-حضرت علی علیه السلام :

با خواهش هاى نفسانى در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد با یکدیگر و با آن به پیکار برخیزید (مانند) پیکار دشمن با دشمن.

 


 32- حضرت علی علیه السلام :

اگر مى خواهید از آفات در امان باشید، خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدارید.

 


 33- حضرت علی علیه السلام :

ای جوانان! هر یک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر قدرت ندارد روزه بگیرد؛ زیرا روزه گرفتن برای کنترل شهوت مفید است.

 


 34- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عامل روگردانی از شهوات، فرو بستن چشمها است .

 


 35- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

ای گروه جوانان هر یک از شما که قدرت ازدواج دارد حتما اقدام کند؛ زیرا بهترین وسیله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عفتی محافظت میکند .

 


 36- حضرت علی علیه السلام :

کسی که در اطراف گناه بسیار بیندیشد، سرانجام به آن کشیده خواهد شد.

 


 37- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیاد مرگ را یاد کنید، زیرا یاد مرگ شکننده لذات نفسانی و مانع میان تو و شهوات است.

 


 38- حضرت علی علیه السلام :

جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاک سازید، تا به درجات بلند دست یابید.

 


 39- حضرت علی علیه السلام :

در برابر شهوت و امیال نفسانی،به قصد قلع و قمع مقاومت کن تا پیروزشوی.

 


40- حضرت علی علیه السلام :

خوشا آن که شهوتِ آماده ‏اى را به خاطر پاداش وعده داده شده ‏اى که آن را ندیده است، رها کند.

 


41- امام صادق علیه السلام :

یاد مرگ، خواهش‏هاى نفس را می میراند و رویشگاه‏هاى غفلت را ریشه‏ کن می‏کند و دل را با وعده‏ هاى خدا نیرو میبخشد و طبع را نازک میسازد و پرچم‏هاى هوس را درهم میشکند و آتش حرص را خاموش میسازد و دنیا را در نظر کوچک می‏کند.

 


 42- حضرت علی علیه السلام :

همراه با بیکاری و فراغت، تمایل به خواسته های شیطانی حاصل می شود.

 


43- حضرت علی علیه السلام :

پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست.

 


 

 دو آیه از قرآن کریم در توصیف بهشت :

   
1- ... هر چه را دوست بدارید و به آن تمایل داشته باشید، در بهشت برای شما فراهم است.

(سوره فصلت-آیه 31)

2- ... در بهشت آنچه دل ها می خواهد و چشم از آن لذت می برد، موجود است، و شما در آن جاودانه خواهید ماند.

(سوره زخرف-آیه 71)

 

 

همتون بهشتی باشید . یا علی

 

 

منابع به ترتیب :

1- مستدرک2، ص186

2- فهرست غرر،ص186

3- غررالحکم، ص494

4- غرر الحکم، ص 242

5- فهرست غرر، ص358

6- مستدرک2،ص287

7- شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص334،کلمه ی832

8- مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ سیزدهم، ص 411

9- غررالحکم ص203

10- غررالحکم، ص710

11- مستدرک2، ص287

12- غررالحکم، ص510

13- مستدرک 2، ص287

14- غرر الحکم، حدیث 4527

15- اصول کافی ، ج2،ص79

16- مستدرک الوسایل، ج11، ص226، ح12813

17- تحف ‏العقول، ص 305

18- عیون اخبار الرضا، ص51

19- غررالحکم، ح 5820

20- نهج البلاغه، حکمت 245

21- غررالحکم، حدیث 8591

22- شرح غرر الحکم، حدیث 4063

23- غرر الحکم : 4354

24- کنز العمّال : 43057

25- غرر الحکم : 802 ، ص241

26- غرر الحکم : 2148

27- منتخب میزان الحکمه، حدیث شماره 1206541

28- تحف العقول 394

29- غررالحکم ،ص797

30- غرر الحکم، ج1، ص 356، ح 24

31- شرح غرر الحکم،حدیث 5934

32- غرر الحکم،حدیث 2440

33- بحار الانوار، ج100، ص220

34- غرر الحکم، ج 6، ص 164

35- مکارم الاخلاق ، ص ۱۰٫

36- غرر الحکم، ج5، ص 321

37- بحار الانوار، ج74، ص388

38- غرر الحکم : 6020

39- شرح فارسی غرر الحکم،ج 4،ص 514،ح 6803

40- الخصال، ص 3

41- بحار الانوار، 6 / 133 / 32 - منتخب میزان الحکمه، 518

42- غرر الحکم، ح 9743

43- نهج البلاغه.حکمت474