هیچ وقت برای شروع کردن ، دیر نیست ...

شاید به دنبال آرامش می گردی ؟

شاید اعصاب و روانت به هم ریخته ، شاید از نظر روحی وضعت خرابه ؟

شاید دلت گرفته ؟؟؟

تجربه عمر بیست و چند ساله من میگه : تنها راه آرامش حقیقی در این دنیا ، ارتباط با خداست ...

برادر من ! خواهر من ! برای بدست آوردن آرامش ، دنبال چیز دیگه ای نگرد ، بعضی ها برای کسب آرامش ، به دنبال دوستی با جنس مخالفند ، بعضی ها به دنبال گوش دادن به موسیقی های متنوعند و بعضی ها ...

همه این موارد بالا ، اگه آرامشی هم داشته باشه ، موقتی هست و یه جایی برای آدم تکراری میشه و تاریخ مصرفش میگذره  ...

تنها یک آرامش هست که هیچ وقت تکراری نمیشه و با بیشتر شدن روزها ، آرامش آدمو بیشتر و بیشتر میکنه ،اون اتصال به خدایی هست که ما را خلق کرده ، خدایی که ما را از نبود و نیستی به هستی و بودن آفرید ...

اگه به تمام خواسته های دنیایت برسی ، به هر چیزی که فکرش را بکنی برسی ، اگر خدا را نداشته باشی ، احساس کمبود میکنی وآرامش واقعی نداری ، انگار یه چیزی رو گم کردی ...

دوستی و ارتباط با خدا ، تاریخ انقضایی ندارد ...

بچه ها سعی کنیم در این دنیا درست زندگی کنیم ، گناه کردن و خلاف کردن که کاری ندارد ، هر کسی می تواند!!!

فراموش نکن تو را خدا خلق کرده ، آره ! تو روزی در این دنیا نبودی ، آیا چهل سال پیش در این دنیا وجود داشتی ؟ پس نبودی و حالا هستی ، در آن زمان که تو نبودی ، دنیا وجود داشت !!!

در این دنیا طبق قوانین و ضوابط خدا زندگی کن ، قوانین خدا همان دین است ...

فراموش نکن تو در دنیایی زندگی میکنی که صاحبش خداست ، بنده ای باش که قوانین صاحبخانه را رعایت می کند

قانون اول این صاحبخانه ، گناه نکردن است ...

با خودارضایی ، قانون اول صاحبخانه را زیر پایت گذاشتی ، همان صاحبخانه ای که تو را آفرید و راه و روش درست زندگی را از طریق دین به تو آموخت ...

به قول دوستمون مجاهد ، قیامت جای عذرخواهی نیست ...

فرصت عذرخواهی و توبه در همین دنیاست ، پس تا فرصت داری توبه و عذرخواهی کن ، بدون شک خدا می بخشد 

امام علی (ع) فرمود : یاد خدا ، روشنی و آرامش دل هاست ...