هیهات منا الذله ...

حتما این جمله عربی رو شنیدی : هیهات منا الذله ، یعنی کسی که تن به ذلت نمیده ...

امام حسین (ع) به خاطر خدا جون خودش و عزیزانش رو فدا کرد تا تن به ذلت نده و خدا هم بهش عزت داد ، بعد بیشتر از هزار سال ، هنوز عزاداری برایش برگزار میشه و هر سال  پر شورتر از سال قبل ...

تو هم باید به خاطر خدا تن به ذلت خودارضایی ندی ، مطمئن باش خدا به تو هم عزت میده ...

میدونم مشکلاتی در زندگی ...

شخصی ات داری ، در دریایی از مشکلات شنا کن و دست و پا بزن ، اما تن به ذلت گناه نده ...

اگر در گرفتاری ها و مشکلات زندگی غرق بشی بهتر از ذلیل شدن به واسطه خودارضاییه ، به قول امام حسین :  مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت ...

امام حسین علیه السلام شهید شد ، اما راهش ادامه دارد ...

هر وقت احساس گناه کردن به سراغت اومد ، یاد امام حسین بیفت و با خودت بگو : هیهات منا الذله ...