تا خدا هست ، امید هم هست ...

کسی که خدا خلقش کرده ، چیز بد نمیشه ! تو رو کی خلق کرده ؟ تو رو خدا ساخته ، پس خودت رو دست کم نگیر

از این سیاهی گناه فاصله بگیر ، گناه تو رو پژمرده کرده ، یه جوان هیچ وقت نباید پژمرده باشه !

خدا تو رو فراموش نکرده ، فقط دوستی ات رو به خدا ثابت کن ، خدا کار خودش رو بلده ...

 بگو : خدایا ! من با ترک خودارضایی ، دوستی ام را به تو ثابت می کنم ...

اگر از شدت مشکلات زندگی ...

نفس کشیدن برات سخت شده ، برو و به آسمون نگاه کن و یاد خدا بیفت ...

خدا امید نا امیدهاست ، خدا پناه بی پناهانه ، امیدوار باش به آینده ، چون خدای حضرت یوسف در قعر چاه ، همان خدای الآن ماست ، خدا همون خداست ، تغییر نکرده ...

وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ( آیه 2 سوره طلاق ) :

هر کس تقوای الهی پیشه کند ( گناه نکنه )  ، خداوند راه نجاتی را برای او فراهم می کند ...

بچه ها ، خدا هیچ وقت دروغ نمیگه ...