از امروز جاده زندگی ات را تغییر بده ...

همیشه تصمیم می گیری ترک کنی ، اما مسیر و جاده ات ، همون جاده قدیمه ، یعنی هنوز مثل قبل ترک ، 24 ساعت پشت کامپیوتری ، هنوز دنبال دوستی با جنس مخالفی ، هنوز مثل قبل چت می کنی و ...

اگه مسیرت همون مسیر با همون نشانه ها باشه ، پایانش هم همون پایان قبله ! یعنی خودارضایی !!!

خودتو نگاه کن ، ببین کجای کاری ؟؟؟

چند بار تا حالا توبه ات رو شکوندی ! چرا هر دفعه توبه ات شکسته میشه ؟؟!

دلیلش اینه ...

تو همون آدم قبلی ، یعنی برای ترک ، باید رفتار روزانه ات تغییر کنه ، تنها راه نجات از خودارضایی تغییره ، تغییر

تصمیم بگیر دیگه اینقدر پشت کامپیوتر نباشی ، چیه همیشه پشت کامپیوتر و اینترنتی ؟؟!

باید تصمیم بگیری هرگز با گوشی موبایلت به اینترنت وصل نشی یا با گوشی چت نکنی ؟؟!

باید تصمیم بگیری هر شب برای فردایت برنامه ریزی کنی ، بیکار و علاف بودن تو رو به گناه نزدیک میکنه !!!

برادر یا خواهر من ! عوض شو ، تغییر کن ، رفتارهای زندگی ات را تغییر بده ، مسیر و جاده زندگی ات را  عوض کن ...

اگه از فردا باز هم مدام پشت کامپیوتر باشی ، اگه مدام با گوشی موبایلت کانکت بشی یا چت کنی ، اگه باز هم بیکار و بی هدف روزهایت را شب کنی و ...

باز همین آش هست و همین کاسه ...

خدا شاهده هیچ وقت برای شروعی دوباره دیر نیست ...

هیچ وقت برای خوب بودن و بدون گناه زندگی کردن دیر نیست ...

ما جوانیم و می توانیم گذشته را جبران کنیم ، باید برای زندگی بجنگیم ، ما هیچ چیزمون از هم سن و سال های خودمون کمتر نیست  ...

امام هادی علیه السلام فرمود :

به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته ، با تصمیم و اراده جبران کن .