مهم تر از شروع ترک ، ادامه داشتن ترکه !!!

همه آدم های گرفتار خودارضایی ، در یک چیز دقیقا شبیه به هم رفتار می کنند ، و اون هم : شروع توبه و بستن یک عهد و پیمان با خود و خدای خوده ...

اما تفاوت آدم ها در ادامه راه ترک و توبه هست ، اینکه چقدر سر حرفشون ، سر قول و قرارشون با خدا باقی می مونند !

تو در یک روزی تصمیم می گیری که دیگه ...

خودارضایی نکنی ، با خودت عهد می بندی که دیگه این گناه بزرگ رو تمومش کنی ...

اما چقدر سر حرف خودت باقی می مونی ؟

بچه ها اینو بدونید : مهم تر از آغاز توبه و شروع ترک ، ادامه دادن توبه و ترکه ...

تو الآن در روزهای ترکت به سر می بری ، ترک از یک گناه بزرگ ، گناهی که آدمو داغون می کنه ، ترک گناهی که گریه آدمو درمیاره ، ترک گناهی که جسم آدمو ضعیف می کنه و ...

پس تصمیمت ، تصمیم درستیه ، دیگه شک و تردید جایی نداره ، با قدرت باید به راه درستمون ادامه بدهیم ...

همین الآن چند روز از ترکت داره میگذره ؟ یک روز ، یک هفته ، دو هفته یا بیشتر ...

خداییش از این تعداد روز پاکی که گذرونده ای ، تا حالا شده احساس پشیمونی کنی ؟ آدم همیشه به روزهای پاکش افتخار می کنه ، اعتماد به نفس آدم بالا  میره ، دقیقا برعکس لحظات بعد خودارضایی که پر از حسرت و افسوسه 

برادر یا خواهر من ، به خاطر فقط چند ثانیه ، خودتو بدبخت نکن ! نمیتونی بی خیال این چند ثانیه بشی ؟!

فرق کسی که فقط عهد می بنده ! و کسی که سر عهدش باقی می مونه ، فرقشون به فاصله زمین هست تا آسمون !

از قدیم گفتند مرد هست و قولش ...