بعد خودارضایی قطعا بازنده ای و پیغام Game Over رو جلوی چشمانت می بینی !!!

بعضی کارها فقط یه اشتباهه ، اما بعضی کارها اشتباه محضه ، یه اشتباه صد در صدی ، اشتباهی که پس از انجامش به خودت میگی : غلط کردم !

حالا دست خودته ! اینکه خودارضایی انجام بدی یا نه ، انتخاب با خودته ! اما یه چیزو هیچ وقت یادت نره :

به خدا قسم می خورم بعد خودارضایی به غلط کردن میفتی !

دیگه کی میخای آدم بشی ؟! تا کی توبه کنی و توبه بشکنی ؟! تا کی ؟؟؟ خودتو انگار مسخره کردی !

خداییش پیش وجدان خودت احساس شرمنده بودن نمی کنی ؟ خیلی بده بزرگترین دشمن آدم ، خودش باشه !

اگه همین الآن ...

خدای نکرده قلبت ایست کنه و عمرت تموم بشه ، فکر کردی چه خاکی باید بر سرت بریزی ؟ آیا جوابی برای این همه توبه شکستن داری ؟ کوله بارت پر از صدها بار گناه کبیره هست ...

تا حالا ده ها بار خودارضایی رو تا آخرش رفتی ، به کجا رسیدی ؟ آیا جوابی برای این سوالم داری ؟؟؟

پدر و مادر و خانواده ات خیال می کنند تو آدم خوبی هستی ، اونها روی تو حساب باز کردند و تو رو یه تکیه گاه  می دونند ...

اما خودت ، خدا و فرشتگان ثبت کننده اعمالت چگونه فکر می کنند ؟!! مثل کبک سرخودتو در برف کردی ، خیال میکنی کسی خبرتو نداره ؟

قسم می خورم با یک کار هم در زندگی ات پیشرفت زیادی میکنی و هم آخرتت روآباد میکنی و اون کار ترک خودارضایی هست ...

هر وقت خواستی بری و یواشکی خودارضایی کنی ، قبلش بیا اینجا و این جمله آخرمو بخون :

به خدا قسم بعد از خودارضایی به غلط کردن میفتی و مشکل روحی و روانی پیدا میکنی !

بعد خودارضایی قطعا بازنده هستی و پیغام Game Over رو جلوی چشم خودت می بینی و باید بازی رو  دوباره شروع کنی !

شاید روزهای ترک الآنت هشت روز یا بیشتر باشه ، اما با خودارضایی به صفر میرسی ، هیچ وقت هشت رو با صفر عوض نکن !