فقط به خاطر یه ارگاسم چند ثانیه ای؟؟

وقتی با خودت خلوت کردی به خودت بگو:
من چی رو فدای چی کردم؟به خاطر چی این همه بدبختی و گرفتاری واسه خودم درست کردم؟چرا تو بهترین سالهای عمرم حس می کنم یه آدم بدبخت و افسرده ام؟؟؟چرا روز به روز دارم از خدا دورتر می شم؟؟
به خاطر یه لذت زودگذر حیوانی؟
فقط به خاطر یه ارگاسم چند ثانیه ای؟؟؟

یه نگاهی به حال و روز خودت بنداز ببین واقعا همونی هستی که باید باشی؟این همه خوونوادت برات زحمت کشیدن این همه خودتو به این در و اون در زدی که به اینجا برسی و خود ارضایی کنی؟؟؟
جواب لطف ها و کمک هایی که خدا تو زندگیت بهت کرده اینه که بیای با انجام این گناه کبیره به خدا دهن کجی کنی؟؟
چطور می تونی اینقدر ناسپاس باشی؟؟
تو یه جوونی ..جوونی که باید آیندشو بسازه ...جوونی که باید از خوونوادش حمایت کنه...
تو باید الان تو جمع باشی، بگی، بخندی، ورزش کنی، تفریح بری، درس بخونی، شاغل بشی، ازدواج کنی و در کنار همه ی اینها لذت بندگی خدا رو تو زندگیت حس کنی ...
خداییش آخرین باری رو که از ته دل خوشحال بودی یادت میاد؟؟؟
بگو ببینم تو از بقیه چیت کمتره؟؟؟
چرا هم سن و سالای تو  باید پیشرفت کنن و تو پسرفت...
چرا؟؟؟
فقط به خاطر یه ارگاسم چند ثانیه ای؟؟؟
این همه استعداد و توانایی رو سالهاست زیر خاک مدفون کردی...تو می تونستی الان یه آدم موفق باشی، می تونستی تو رشته ی مورد علاقه ات در بهترین دانشگاهها مشغول تحصیل باشی، می تونستی قهرمان یه رشته ی ورزشی باشی،می تونستی شاغل باشی، می تونستی تو زمینه ی اقتصادی و اجتماعی به یه جایی برسی... 
ولی نرسیدی نتونستی
چرا؟؟
فقط به خاطر یه ارگاسم چند ثانیه ای؟؟؟

از این قفسی که واسه خودت ساختی بیا بیرون تا معنای واقعی زندگی کردن رو بفهمی...
 می گی نمی شه؟؟
چرا می شه فقط باید از ته دل بخوای و مرد عمل باشی...