حواست هست با ترکت ، داری خدا رو خوشحال میکنی ...

نمیدونم چقدر از مدت زمان توبه و ترک خودارضایی ات میگذره ؟ یک دقیقه ، یک روز ، یک ماه و یا بیشتر ...

اما اینو بدون : هر ثانیه ای که از مدت زمان ترکت داره میگذره ، به همون میزان ، خدا رو خوشحال کردی ...

در این دنیا ، چه چیزی بالاتر از رضایت و خوشحال کردن  خدا وجود داره ؟

فکر اینکه خدا الآن ازت راضی هست ، آیا بهت آرامش نمیده ؟ تویی که یه مدت عجیب غرق در خودارضایی بودی  اما الآن برگشتی به راه درست و داری ترک میکنی ، هرچند یک روز از ترکت گذشته باشه ...

وقتی تو پاک هستی ، خدا حواسش هست ...

که تو همون بنده ای هستی که مدتی قبل مدام گناه میکردی ، اما حالا دیگه اون آدم قدیم که راحت گناه میکرد ، نیستی ...

و این خیلی خدا رو خوشحال میکنه ، این حرفهای من خیالات نیست ، عین واقعیته ، خودت به حرفهام فکر کن ، قطعا به همین نتیجه من میرسی ...

تا حالا از این زاویه ، به ترک خودارضایی خودت فکر کرده بودی ؟ اینکه چقدر خدا رو خوشحال میکنی ...

اینکه چقدر امام زمانت رو خوشحال میکنی ...

اگر الان ، مثلا هفت روز از ترکت میگذره ، یعنی  7 روز فرشته های خدا در پرونده اعمالت ، گناه خودارضایی رو ننوشتند ...

7 روز ، نامه های اعمالت بدون این گناه ثبت شده و به محضر حضرت مهدی (عج) نشان داده میشه ...

حالا فهمیدی چرا با ترک خودارضایی ، احساس خوبی داری ! چون خدا و حضرت مهدی از تو راضی هستند و دلشون رو شاد کردی ...

به ولله قسم همه حرفهای بالا ، حقیقت محض هست ، مگه میشه کسی یک گناه کبیره رو ترک کنه و خدا و امام زمان ازش راضی و خشنود نشوند ؟!

یه طوری رفتار کن که خوشحالی امام زمان (عج) ادامه داشته باشه ...

یه طوری رفتار کن که این خوشحالی خدا ادامه داشته باشه ...

تو با ترکت به خدا ثابت میکنی که ارزش این همه فرصت ، که بهت داده شده بود رو داشتی ، فقط یه مدت زمانی راهت را گم کرده بودی ، فقط همین ...