حرف دل یک جوان مجرد : واقعا باید چی کار کنم ؟؟!

از یه طرف جوانیم و نیاز جنسی تو وجودمون هست ، حالا چه بخواهیم وچه نخواهیم ، غریزه ای هست که خدا در همه انسان ها قرار داده ...

از یه طرف به هر دلیلی  ازدواج نکردیم یا شرایطشو فعلا نداریم ...

از طرفی هم ، نمی خواهیم گناه کنیم ، خیلی هامون آدم های مومن و ...معتقدی هستیم ، آدمهایی که مقید به نماز و روزه هستیم و ...

واقعا باید چی کار کرد ؟؟؟

از طرفی با خودم فکر می کنم ، همین الآن خیلی از جوانهای دور و برم هستند که ازدواج نکردند ، اما در خط این گناه هم نیستند ، مطمئنم ...

مطمئنا اون جوانها عقیم نیستند ، آدمهای سالمی هستند و مثل همه ما غریزه جنسی هم دارند !؟

اینکه دو جوان با شرایط تقریبا یکسان ، یکی خودارضایی می کند و یکی اصلا سمت این کارها نمی رود ، اینجاست که باید یه ذره فکر کنیم ؟؟؟

اینکه من جوونم و نیاز جنسی دارم و ازدواج هم نکرده ام ، پس باید یه جوری این نیازم رو ، هر چند از طریق گناه برطرف کنم ! این بهانه قابل قبولی نیست چه از طرف بنده خدا و چه از طرف خدا ...

به این دلیل که جوانهای زیادی هستند که نیاز جنسی دارند و مجرد هم هستند ، اونها هم در همین جامعه و با همین شرایطش زندگی می کنند ، اما خودارضایی نمی کنند ؟!

در کار و خلقت خدا نمیشه ایراد گرفت ، اشکال و ایراد از رفتار من و شماست ، یه لحظه کلاه خودتو قاضی کن و به این موضوع فکر کن ...

تصور کنید یه مردی که صاحب زن و بچه هست ، بیکاره ، پس برای خرج خانواده اش میره دزدی می کنه ، بهانه اش هم اینه :

من متاهلم ، زن و بچه دارم و کاری هم که نیست ، باید چی کار کنم ؟ مجبور بودم از راه دزدی نون سفره ام رو بدست بیارم !

بهانه من و شما ، شبیه بهانه این دزد هست ...

باید از اون دزد پرسید ، خیلی ها بیکار هستند و زن و بچه هم دارند ، پس چرا اونها دزدی نمی کنند ؟

بچه ها این موضوع رو فراموش نکنیم :

هر وقت ، یک نفر با شرایطی شبیه به ما ، توانست گناهی را انجام ندهد ، پس ما هم می توانیم و هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست ...

اگر کاری نشدنی باشد ، هیچ کسی نمی تواند آن را انجام دهد ، هیچ کس ...

به جای اینکه خودتو گول بزنی و برای خودت بهونه جور کنی ، به فکر حل مشکلت باش ...

مطمئن باش هر اندازه ، ترک گناهی سخت تر باشه ، به همان میزان اجر و پاداشش هم ، از طرف خدا بیشتره ...

                   عیب کار از جعبه تقسیم نیست                               سیم سیار دل ما ، سیم نیست

                   این خدا ، این هم هزاران طول موج                        دیش ما ، سمت خدا تنظیم نیست