ادامه خودارضایی یا ترکش ، فرقی نمی کنه ، هر دو را تو تعیین میکنی ، فقط تو ...

اگر ترک خودارضایی امکانپذیر نیست ، پس چرا این همه بار که خودارضایی کردی ،همش در خلوت و تنهایی بود ؟

چرا حتی یک بار هم نشده که جلوی اعضای خانواده ات این کار رو انجام بدی ؟!

در اوج شهوت و حس گناه هم که باشی ، اگه اطرافت یکی باشه ، محاله خودارضایی کنی ، محاله !

پس همه چیز دست خودته ، تو اگه اختیار و اراده ای برای ترک خودارضایی نداشتی ، پس چرا جلوی اعضای خانواده ات ، توان ایستادگی و مقاومت داری ؟!

به این حرفهای من فکر کن ، یه ذره فکر کن ، مطمئنا به این نتیجه میرسی که همه ...
مطمئنا به این نتیجه میرسی که همه چیز دست خودته ...

هیچ کسی ما رو مجبور نمیکنه ، همه چیز با اختیار و اراده خود ما هست ...

اینکه جلوی دیگران خودارضایی نمیکنی ، به این دلیل هست که خودت نمیخای ، تو با اختیار خودت جلوی دیگران استمنا نمیکنی ، فقط با اختیار خودت ...

اینکه در خلوت استمنا میکنی ، آن هم با اختیار و اراده خودت هست ، فقط خودت ...

یعنی اگر در خلوت هم باشی و خودت نخای ، هیچ گناهی اتفاق نمیفته ...

وقتی از درون دلت ، درخواستی برای گناه کردن میشنوی ، مقاومت کن ، صبر کن ...

با مقاومت وصبر در برابر خواسته دل ، ارزشت در پیشگاه خدا صدها برابر میشه ، اعتماد به نفست صد ها برابر میشه ...

مطمئن باش این مقاومت های تو در برابر گناه ، از چشم خدا پنهان نمی مونه ...

خدا هیچ چیزی رو بی جواب نمیگذاره ...

روزی پدری به رسول اکرم (ص) گفت : یا رسول الله پسرم خودارضایی می کند ، پیغمبر فرمود : آیا در میان مردم این کار را انجام می دهد ؟

پدر آن پسر گفت : خیر

پیغمبر فرمود : پس همه چیز دست خودش هست ...

برادر یا خواهر من ، صد در صد ترک این گناه ، دست خودته ، بهونه نیار ...