با ترک خودارضایی ، منتظر اثرات عجیبی در جسم و روح خودت باش ...

شاید حاجاتی داشته باشی : همسر خوب ، کار ، خوشبخت شدن ، عاقبت به خیری ، شفای مریض و ...

تو با نیت رضایت خدا ، این گناه بزرگو ترک کن ، چه بخواهی و چه نخواهی خدا تو را به حاجاتت میرسونه ...

فقط به خاطر خدا ، یک گناه کبیره رو ترک کن ، مطمئن باش در عالم غیب غوغایی میشه که من و شما از آن      بی خبریم ؟

یک روز علامه طباطبایی به یکی از شاگردانش فرموده بود : اگر یک کاه برداری ، در همه عالم (هستی ) ...


اثر می گذارد ! ( پس گناه کردن چه اثری بر هستی می‌گذارد ؟) ...

یعنی اگه یک کاه ، از یه جایی برداشته بشه ، اثراتی داره ، حالا تصور کن یک گناه کبیره خدا ترک بشه ، حساب کن چقدر اثر مثبت بر فرد و نظام هستی میگذاره ؟!

این دنیا بدون صاحب نیست ، هیچ کار خیر تو ، هیچ ترک گناهی بدون اثر نیست ...

اگر الآن گرفتار خودارضایی هستی ، دلت ، روحت  به خاطر تکرار گناه سیاه شده ، انگار دلت زنگ زده ، همه وجودتو سیاهی و ظلمت گناه پوشونده ...

به خاطر همین ، همش داغون و افسرده ای ! از بس گناه کردی ، گناه پشت گناه !!؟

وقتی تصمیم به ترک می گیری و چند روزی از ترکت میگذره ، به مرور در درون خودت احساس می کنی که این سیاهی ها در حال آب شدن هستند !

واقعا عجیبه ، آدم خیلی از این حس های خوب رو ، در همون چهار ، پنج روز اول ترک حس میکنه و متوجه میشه

آدم خودش می فهمه در درون خودش ، در روح خودش یه تغییراتی داره اتفاق میفته !

انگار دل آدم نرم میشه ، آدم خدا رو بیشتر دوست داره ، انگار ته دل آدم ، یکی میگه : برو یه کار خیری ، یه عبادتی انجام بده ...

یه چیزی آدمو به انجام کار خیر ترغیب میکنه ، انگار یه چیزی مثل آهن ربا آدمو به سمت خوبی و کار خیر جذب میکنه !

فکر کن ترک خودارضایی هیچ آثاری نداشت ، جز رضایت خدا ...

آیا همین رضایت خدای مهربان ، خدایی که با وجود این همه گناهی که ما انجام دادیم ، فرصت توبه مجدد رو به ما داده و از برگشتن ما به سمت خودش خشنود میشه ...

آیا رضایت و خوشحالی این خدا ، برای ترک کردن ما کافی نیست ؟؟؟