شروعی برای خوب بودن ...

آیا وقتش نرسیده به خودت بیای و خودارضایی رو تمومش کنی ؟؟؟

تا حالا فکر کردی موقع انجام خودارضایی ، یه سری چشم در حال مشاهده تو هستند ، چشمانی از غیب ...

منظورم خدا و فرشته های نویسنده اعمال هستند ، تصور کن موقع انجام خودارضایی که یه جای خلوت گیر آوردی  یه سری در کنارت نشستن و دارن نگاهت می کنند ، این عین حقیقت هستا ...

اصلا نمیدونم چه سری ، چه رازی هست ، هر چی از روزهای ترک آدم میگذره ، آدم از هر لحاظ ...


احساس قدرت و بزرگی بیشتری می کنه ، از لحاظ جسمی ، از لحاظ روحی ، از نظر ظاهر و قیافه ...

الان تو یک جوان هستی ، آیا قیافه ات برات مهم نیست ؟ با خودارضایی قیافه آدم داغون و تابلو میشه ، یه آدم با چهره زرد و ضعیف و چشمهای کبود و ...

اگه یک ماه تو ترک باقی بمونی ، قیافه ات تغییر میکنه ، طوری که خودت احساس میکنی ، حالا حسابشو کن اگه مدت ترکت بیشتر بشه ، چقدر قیافه ات بهتر و بهتر میشه ...

فقط یک ماه تو ترک باش ، ببین اعتماد به نفست چقدر زیاد میشه ، تو خیابون داری راه میری ، با افتخار و غرور راه میری ، اینا رو خودم تجربه کردم ...

هیچ وقت جسم و روح آدم به آدم دروغ نمیگن ، هر چی مدت زمان ترکت بیشتر میشه ، جسم و روح ، حس مثبت بیشتری به آدم منتقل می کنند ، اصلا ترک خودارضایی مساویست با درک صدها حس زیبا ...

بعضی اوقات خوبه آدم به مرگ هم فکر کنه ، بین دوستهای هم سن و سالت کسی رو نداشتی که از دنیا رفته باشه  دوستی که یه زمانی با هم  رفاقتی داشتید ، آیا اون دوستتون فکرشو می کرد تو سن جوونی از دنیا بره ؟؟؟

کی خبر داره ! شاید سرنوشت ما هم ، همینطور باشه ؟؟؟

مواقعی که وسوسه و تحریک میشی ، پا روی نفس و خواسته دلت بگذار ، کمی تحمل کن ، فوری به سمت استمنا  نرو ، خدا شاهده که ترک گناه ، لذت عجیب و غریبی داره ، یه لذت روحانی و ملکوتی ...

یه ذره به خانواده ات فکر کن ، به پدرت ، به مادرت ، به برادرت ، به خواهرت ...

اونا نگاهشون به تو نگاه خوبیه ، تصمیم بگیر در واقعیت هم ، همینطوری باشه ...

اگه همین الان بری و خودارضایی کنی ، به پنج دقیقه نمیکشه که میری یه گوشه میفتی و افسرده و پشیمون میشی  چیزی غیر از این حالت امکان نداره ...

تو آدم کمی نیستی ، خدا از آفریدن تو هدفی داشته ، فقط کافیه خودتو بشناسی و مسیر درست زندگی رو انتخاب کنی

یکی از القاب خدا تواب هست ، یعنی توبه پذیر ...

گذشته رو فراموش کن و با قدرت تمام دوباره شروع کن ، شروعی برای خوب بودن ، شروعی برای آدم شدن ...

صدای پای ماه محرم داره شنیده میشه ، توسل کن به پسر فاطمه و علی ...

با امام حسینت عهد و پیمان ببند و از ایشان مدد بگیر ، یا حسین بن علی مدد ...

  [ قسمت نظرات رو حتما بخونید و شما هم نظر بگذارید ... ]