خدا بخشش خودارضایی های گذشته ات رو تضمین کرده ...

داشتم فکر می کردم مهمترین فایده ترک خودارضایی چیه ؟

خب ، توبه و ترک کردن خودارضایی فواید بسیاری داره ، چه جسمی و چه روحی ، اما ترک خودارضایی یک فایده بزرگ داره که به نظر من بزرگترین و مهمترین اثر توبه و ترک هست ...

اون اثر مهم این هست که ، با توبه و ترک خودارضایی ، تمام خودارضایی های گذشته ات ، چه یک روز ، چه چند ماه و چه چند سال ...


بخشیده میشه ...

تا حالا به این موضوع دقت کرده بودی ؟

یعنی تمام این روزها و سالهایی که خودارضایی کردی ، همه بخشیده میشه ، همه اون سیاهی ها و گناه ها از پرونده اعمالت پاک میشه ...

یعنی وقتی از این دنیا رفتی و وارد اون دنیا شدی ، هیچ کسی تو را بابت گناه خودارضایی مواخذه نمیکنه ، هیچ کسی بهت نمیگه که چرا خودارضایی می کردی ...

 به این دلیل که ، تو در همین دنیا با توبه و ترک خودارضایی ، اون خطاهای گذشته ات رو پاک کردی  ، تو توبه کردی و پس از توبه ات ، دیگه سراغ تکرار خودارضایی نرفتی ...

حتما پیش اومده که به خودتون بگید : ای کاش هیچ وقت خودارضایی نمی کردم ، بچه ها ، با توبه ، انگار هیچ وقت خودارضایی نکرده اید ...

بچه ها ، هر چقدر تا حالا خودارضایی کردید ، با توبه همشون بخشیده میشه ، همه اون گناهها  پاک میشه ، این حرف من نیست ، حرف خود خدا هست ...

پس بیا و توبه کن ، تصمیم بگیر برای همیشه ترک کنی ، از همون لحظه ای که توبه کردی تا زمانی که سر توبه ات باقی موندی ، خودارضایی های گذشته ات پاک شده ، فقط و فقط تا زمانیکه سر توبه ات باقی بمونی ...

با ترک و توبه ، اگه به هیچ چیز نرسی ، حتما و حتما به یک چیز میرسی و اون پاک شدن خودارضایی های گذشته ات از پرونده اعمالت هست ، دیگه از این بهتر چی میخای ؟؟؟

با تمام وجودت بگو لبیک یا حسین و توبه کن ...

این وعده خدا و پیغمبر و امامانش هست و وعده خدا حتمی است ...

رسول اکرم (ص) فرمود :

کسی که از گناه توبه کند ، مانند کسی است که گناهی نکرده باشد .

امام علی (ع) فرمود :

به هر کسی توفیق توبه داده شود ، از قبول آن محروم نمی شود .

و آیه 135 و 136 سوره آل عمران :

و آنان که اگر کار ناشایسته کنند و یاد آرند و از گناه خود توبه کنند و کیست جز خدا که گناه خلق را بیامرزد ؟

آنهایند که پاداش عملشان آمرزش پروردگار است .