برای امتحان ، فقط یک ماه خدایی زندگی کن ، ببین چی میشه ؟؟؟

این همه مدت که گرفتار استمنا هستی ، همیشه یک جایی توبه میکنی ، چند روز همه چیز خوب پیش میره تا اینکه لحظه تعیین کننده فرا میرسه :

یک دفعه در یک لحظه ای ، به هر دلیلی شهوت تمام وجودتو می گیره و در دو راهی انجام دادن یا ندادن خودارضایی قرار می گیری ...

در دو راهی انجام خواسته خدا و یا انجام خواسته خودت قرار می گیری !

تا حالا به احتمال زیاد در این دو راهی ها ، خواسته دل خودت را ترجیح داده ای و دست به گناه خودارضایی زدی ، همین آخرین باری که خودارضایی کردی ، یادته ؟ تو خواسته خودت را انتخاب کردی ، با وجود اینکه از خواسته خدا خبر داشتی ...

در این پست ، یک پیشنهاد دارم و پیشنهادم اینه :


فقط برای یک ماه ، برای امتحان ، هر وقت سر دو راهی  انتخاب خواسته خدا یا خواسته خودت قرار گرفتی ، خواسته و پیشنهاد خدا رو انجام بده ، یعنی انجام ندادن خودارضایی ...

این همه مدت ، خواسته دل خودتو انجام دادی و خودارضایی کردی ، حالا بیا فقط برای یک ماه ، طبق خواسته خدا عمل کن و این گناه کبیره رو انجام نده ...

شاید چند سال همیشه خواسته خودت را انجام داده ای ، حالا فکر نکنم یک ماه بر خلاف خواسته خودت عمل کنی ، مدت زمان زیادی باشه ، فقط برای یک ماه ...

هر وقت یک ماهت تموم شد و تو در تمام این 30 روز قوانین خدا را نشکستی ، آخر یک ماه ببین چه حس و حالی پیدا میکنی ؟

اون حس و حالو با حس و حال بعد خودارضایی مقایسه کن ، حساب کن فرقش چقدره ؟

مطمئن باش در پایان یک ماه ، هیچ افسوس و پشیمانی و عذاب وجدانی در کار نیست و چی از این بهتر ...


اینجاست که به حرف خدا میرسی که چرا تو را از استمنا نهی کرده ، چون خدا خوب میدونه که آرامشت در ترک خودارضایی هست ...

امام علی (ع) فرمود :

هر بنده ای به خاطر خدا از چیزی بگذرد ، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد داد .

خداوند می فرماید :

به عزت و عظمتم سوگند، هیچ بنده ای خواسته مرا بر خواسته خود مقدم نمی دارد مگر این که پنج فضیلت را بهره او می سازم ، یکی از این فضیلت ها این است :

او را از غم و اندوه نجات خواهم داد ...