تصمیم برای ترک خودارضایی ، باید عملی شود تحت هر شرایطی !!!

همیشه ما در یک جایی ، در یک زمانی به این نتیجه می رسیم که باید خودارضایی رو ترک کنیم ، با تمام وجودمون تصمیم می گیریم که ترک کنیم ...

اما اینجا یه سوال وجود داره ، این تصمیم جدی امون برای ترک ، باید تا کی ادامه داشته باشه ؟ یعنی تا چه زمانی باید سر قول ...

و عهد خودمون باقی بمونیم ؟ این سوال ، سوال فوق العاده مهمی هست که هر کسی باید از خودش بپرسه ؟؟؟

آیا این عهد و پیمان برای ترک ، فقط تا زمانی باید ادامه داشته باشه که همه چیزمون تو زندگی ، رو به راه باشه و مشکل و گرفتاری وجود نداشته نباشه ؟؟!

یعنی به محض اینکه یک گرفتاری ، یک سختی ، یک ناراحتی و مشکلی تو زندگیمون پیش اومد ، باید فوری عهد شکنی کنیم و کم بیاریم و دست به خودارضایی بزنیم ؟؟!

آیا به محض اینکه به هر دلیلی ، وسوسه و تحریک شدیم ، باید عهدشکنی کنیم ؟؟؟

واضح تر میگم ، آیا این تصمیمتون برای ترک خودارضایی ، تصمیمی است که فقط ، در دوران خوشی زندگیتون باید ادامه داشته باشه ، یعنی من خودارضایی رو ترک می کنم فقط تا زمانی که همه چیزم  روبراه باشه و مشکل یا تحریکی وجود نداشته باشه !!!

اما به محض اینکه ، تو زندگی ام گرفتاری و غمی پیش اومد ، عهدشکنی می کنم !

به محض اینکه ، وسوسه و تحریک شدم ، عهد شکنی می کنم !

بچه ها ، فراموش نکنیم یک تصمیم واقعی ، یک عهد و پیمان واقعی ، فقط مختص یک شرایط ایده آل نیست ، بلکه  سر حرف و عهدمون باید باقی بمونیم  تحت هر شرایطی ...

حالا سوال اینجاست که عهد و پیمان شما برای ترک چه جوریه ؟

آیا با اولین غم و گرفتاری ، آیا با اولین وسوسه و تحریک عهدتون شکسته میشه ؟؟!