پرپر شدن جوانی ؟!!

داریم مثل شمع آب میشیم ، خبر نداریم ...

داریم جوونیمون رو با سیاهی تمام میگذرونیم ، خبر نداریم ...

داریم جسم و روحمون رو لگدمال می کنیم ، خبر نداریم ...

داریم آیندمون رو تیره و تار ...

می کنیم ، خبر نداریم ...

داریم مقدمات عذاب قیامتمون رو فراهم می کنیم ، خودمون خبر نداریم ...

داریم باعث سرافکندی و شرمندگی پدر و مادرمون میشیم ، خبر نداریم ...

داریم نیرو و انرژی وجودمون رو مفت هدر میدیم ، خبر نداریم ...

تا حالا شنیدید میگن جوون مردم پرپر شد ، ماها هم داریم تو جوانی پرپر میشیم ، خبر نداریم ...

بعضی اوقات فکر می کنم هر چه زودتر بمیریم ، سود کردیم و عمر بیشتر ، فقط گناه و عذاب ما رو بیشتر میکنه ، اما از طرفی مطمئنم که این فکر 100 درصد اشتباهه ...

داریم به ماه محرم نزدیک میشیم ، فقط امام حسین میتونه ما رو از این وضعیت دردناک نجات بده ...

یا امام حسین ، ماها جوان هستیم مثل علی اکبرت که جوان بود ، تو را به فرزند جوانت قسم می دهیم به جوانیمان رحم کن و گشایشی در زندگی سیاهمان ایجاد کن ...


یا امام حسین ، تو را به علی اکبرت قسم دادیم ، به علی اکبر ، علی اکبر ...